Pomocné listy zdarma

$0.00

Last updated on May 15th, 2022

Pripravila som zdarma listy so základnými radami, ktoré si môžete (rodičia, terapeuti, ktokoľvek) vytlačiť, kopírovať, poslať e-mailom ostatným, zverejniť na fórach alebo voľne šíriť.

Každej téme je venovaný jeden hárok:

  1. Cesta k úspechu
  2. Prvá fáza liečby poruchy príjmu potravy Vášho dieťaťa
  3. Zmiernenie strachov expozíciou
  4. Kroky k samostatnosti

Povolenie na kopírovanie

Žiadam Vás, aby ste v listoch nerobili žiadne zmeny. Iba tak môžem naďalej zodpovedať za ich obsah. Takto zostanem zodpovedný za to, čo napíšem. Ak máte chuť niečo v texte zmeniť, prosím, vytvorte si pod Vaším menom vlastné hárky.

Upozornenie
Som rodič – nie lekár. Moje materiály nie sú náhradou odborného poradenstva. Nasledujte svoj inštinkt, konzultujte s inými rodičmi a najmä kontaktujte Vášho lekára.

Poďakovanie 
Ďakujeme rodičom, ktorí venovali čas tomuto prekladu.